Kan en terapikatt erstatte et ekte dyr?

Terapikatt FoU

Ved hjelp av midler fra Aleris’ forsknings- og utviklingsfond studerer Eva om en terapikatt kan brukes til å berolige personer som lider av en demenssykdom og kanskje til og med redusere medisinbruken deres.

Etter å ha sett mekaniske terapikatter på en messe og med kjennskap til at de tidligere er blitt brukt innen helse- og omsorgssektoren ble medisinsk ansvarlig sykepleier i Aleris Omsorg Sverige, Eva Backlund, interessert i å studere bruken av terapikatten.

Ro og harmoni

Terapikatten er utviklet i samarbeid med forskere innen robotikk og helse med utgangspunkt i at mange eldre har minner fra omgang med katter, og knyttet det til Reminiscence-metoden – å bruke minner fra tidligere. Ved hjelp av denne metoden kan terapikatten utgjøre et supplement til ekte dyr, som det av ulike årsaker kan være problematisk å holde på en institusjon.

Hvorfor vil du forske på dette?

«Jeg synes det er viktig å ha dyr i helse- og omsorgssektoren,» forteller Eva. « Vi vet at det virker beroligende, blant annet ved symptomer på autisme, og at det er positivt for hukommelsen. Dessverre kan det være problematisk å ha ekte dyr i en institusjon, men jeg vil se om terapikatten kan ha en lignende effekt som ekte dyr.»

Hvordan gjennomfører dere studien?

På Minerva äldreboende i Sollentuna er noen beboere med langt fremadskredet demens blitt utpekt til å teste kattene. Cirka syv personer, fordelt på de to institusjonene, er valgt ut til å delta i studien på bakgrunn av en grundig screening og sjekkliste. Man har sett nærmere på i hvilke tilfeller personen er urolig, engstelig eller aggressiv, men også om de faktisk trives sammen med katter. Beboernes pårørende er blitt rådspurt, og blir løpende informert om formålet med og gjennomføringen av prosjektet.

Studiene skjer gjennom observasjoner og sjekklister før og etter bruk. Personalet dokumenterer nøye hva som skjer når de eldre stifter bekjentskap med kattene. Man studerer om tilstedeværelsen og bruken av terapikatten har noen effekt og i så fall hvilken. Alle opplysninger bearbeides deretter i et dataprogram som underlag for rapporteringen.

Introduksjon av terapikatten

«Presentasjonen av katten skjer på en spesiell måte,» fortsetter Eva. «Forsøkspersonen må ikke lures til å tro at det er en ekte katt. Blant annet får personen spørsmål av typen: Ser du hva det er? Liker du katter? Har du noen gang hatt katt selv? Dette fungerer som innledning på mange ulike samtaler, og vekker minner. Tidspunkter, bestemte klokkeslett, dager og hvor lenge personene skal ha katten, bestemmes nøye.»

For at alt skal gå riktig for seg og terapikatten bli tatt hånd om på en god måte er det utnevnt egne katteansvarlige både på Joneberg Plaza og Halmstad Plaza. Deres oppgaver omfatter alt fra hygiene til lading av batterier. Terapikatten veier ca. fire kilo og kan stilles inn med ordentlige dyrelyder. Den puster og avgir varme. Den mjauer og maler når den blir klappet. Det er mulig å regulere lydnivået på lydene. Det er også mulig å skifte pels på katten, slik at den holder seg ren og hygienisk. Kattene har til og med fått egne navn.

Hva håper du å få ut av studien?

«Jeg tror på et positivt resultat og trivsel for beboerne. Jeg tror at terapikatten kan berolige de demente og til og med redusere medisinbruken deres. Resultatet presenteres i en rapport som går ut i vår ledergruppe, og deretter skal alle beboerne få ta del i det. Når vi har resultatet, kan vi spre kunnskapen rundt omkring i virksomheten og forhåpentligvis, hvis alt går i den retningen jeg håper, inspirere andre til å bruke terapikatten som metode og verktøy,» avslutter Eva.

Eva BacklundEva Backlund
medisinsk ansvarlig sykepleier
Aleris Omsorg

FAKTA

Problemstilling:
Kan en terapikatt brukes til å berolige personer som lider av en demenssykdom og kanskje også redusere medisinbruken deres?

Ansvarlig:
Eva Backlund, medisinsk ansvarlig sykepleier i Aleris Omsorg

Finansiering:
Forskningsprosjekt i Aleris Omsorg Sverige med midler fra Aleris’ forsknings- og utviklingsfond.

Til toppen av siden