Digital legemiddelhåndtering – en ny mobil arbeidsmåte

Med bevilgede midler fra vår Forsknings- og utviklingsfond leder Patric Stoor-Karlberg, prosjektleder og systemeier for Safe-doc ved Aleris Omsorg i Sverige, et prosjekt som skal redusere antallet avvik ved legemiddelhåndteringen.

Fra papir og penn til digital legemiddelhåndtering og mobil arbeidsmåte. For bare et par år siden var velferdsteknikken ansett som noe mindre stuerent. Nå er den en etterspurt selvfølge. 

Riktig medisin til rett tid – ett av de viktigste bidragene i vårt arbeid

For å planlegge og gjennomføre legemiddelhåndtering benytter sykepleiere og omsorgspersonell i dag papir og penn. Denne tradisjonelle fremgangsmåten skaper dessverre et årlig innrapportert avvik som utgjør ca. 15 prosent av de totale innrapporterte avvikene i Centuri, vårt avvikssystem. 

Patric Stoor-Karlberg- Det er en tradisjonell arbeidsmåte å benytte seg av papir og penn, sier Patric Stoor-Karlberg, og de innrapporterte avvikene som gjelder legemiddelhåndtering i dag handler som oftest om feilaktig dosering, feilaktig klargjøring eller eksempelvis feil ordinering.

Mer kvalitetstid til våre beboere

- Målet med å innføre den digitale signeringen er en nullvisjon for legemiddelavvik. Det innebærer en økt sikkerhet og kvalitet rundt legemiddelhåndteringen og samtidig ha en mobil arbeidsmåte, fortsetter Patric. Vi håper og tror at det på sikt skal redusere personalets stress og uro, samtidig som det fører til en merverdi for den enkelte som vil kunne få mer kvalitativ tid sammen med personalet. 

- Det er min overbevisning at vi med ulik digital støtte kan minimere hendelser som avviker fra det planlagte, sier Patric. Utfordringen ligger i å finne riktig velferdsteknikk som støtter personalet og gir merverdi for de som har valgt oss til å ut6føre støtte, pleie, behandling og omsorg. Å være mer digitale i våre arbeidsrutiner og benytte velferdsteknikk vil også gjøre oss til en mer attraktiv arbeidsgiver. Hvis vi ligger i forkant av digitaliseringen innenfor pleie og omsorg, tror vi også at vi på sikt vil kunne forbedre våre muligheter til å rekruttere kommende generasjoner av sykepleiere og omsorgspersonell.

Mobil app 

Prosjektet Patric leder ble startet i mars 2017 ved å påbegynne testing av en mobil applikasjon for legemiddelsignering ved to virksomheter innenfor Aleris Omsorg, et sykehjem og et HVB-hjem (Hem för vård och boende).

- Vi er kommet et godt stykke på vei med å teste teknikken, og vi ser allerede nå at det vil være til støtte og hjelp for våre medarbeidere og dessuten gi våre beboere merverdi. Men vi har fortsatt en del utfordringer, f.eks. å sørge for at riktig infrastruktur er på plass slik at den nye teknikken virkelig fungerer hele tiden. Mobilappen er i dag koplet til vårt journalsystem, og med hjelp fra leverandøren Safe Care vil den bli videreutviklet og forbedret med blant annet push-meldinger og en legemiddelmodul. Leverandøren kan selvfølgelig tilby flere funksjoner, men vi må skynde oss langsomt og se hva som passer best for våre virksomheter, sier Patric.

En etterspurt selvfølge.

Divisjonsledelsen for Omsorg Sverige har besluttet at Aleris skal benytte mer velferdsteknikk. Utviklingen går fort. For å ta et eksempel, så er nattkameraer for eldre med hjemmetjeneste eller i våre botilbud et spørsmål som var kontroversielt for bare 1–2 år siden. Nå er det stadig flere, både private og offentlige, pleie- og omsorgsgivere som tilbyr det. 

- Våre oppdragsgivere, kommuner og fylkesting, etterspør løsninger som gjør oss mer effektive og kvalitetssikre, fortsetter Patric. Både vi og våre konkurrenter tester ulike mobile digitale løsninger. Denne modulen/applikasjonen snakker direkte med Pascal (nasjonalt system for legemiddelordinasjoner) som brukes av leger. Data lastes fra Pascal til e-legemiddelmodulen, og sykepleieren sikrer at informasjonen er korrekt før informasjonen går videre til appen, og omsorgspersonalet kan signere gitt legemiddelordinasjon direkte på mobilen. Sykepleieren påser også at all informasjon om medisinen stemmer, for eksempel riktig dose, til hvilket tidspunkt den skal gis og så videre. I fremtiden må vi kunne arbeide på andre måter. Vi vil finne de løsningene som passer best for oss. Det er et samfunnsansvar å prøve nye arbeidsmåter for å se hvor våre ressurser skal brukes på beste måte. Velferdsteknikken skal ikke erstatte oss mennesker, men avlaste og komplettere nåværende arbeidsmåter.

Forenklede, men mer effektive rutiner

Målet med prosjektet er å få til en forenklet, mobil og digital arbeidsmåte. Det skal bli sikrere og mer effektivt å gi riktige medisiner til rett pasient og bli avlastende for sykepleierne i deres rutiner. - Det er min forhåpning at personalet skal føle en større ro i sin arbeidssituasjon og være mer til stede for den enkelte i og med at støtten er så effektiv. Arbeidsrutiner vil bli forenklet med dette systemet, det blir raskere og mer effektivt, og en viss uro og administrasjon vil forsvinne. Avvikene skal minimeres, og arbeidstiden skal i stedet brukes på den enkelte. På den måten kan vi også gi våre beboere en mer kvalitativ pleie, avslutter Patric. 

Hvis du skulle støtte dine studier på en av Aleris' verdier – hvilken passer best?

Nytenkende, Engasjerte og digitalt profesjonelle.

Aleris Omsorg har også nylig startet en velferdsteknologigruppe bestående av Patric og noen omsorgskolleger fra ulike deler av organisasjonen: Emelie Hartelius og Lars Fransson – Äldreboende, Emma Swanström – Hemtjänst, Pia Malm – Stöd och Boende, Per Johansson – Etablering egen regi, Martin Holmqvist – Ekonomi, Håkan Hammarbäck – IT/Teknik. Gruppens arbeid skal resultere i nye forslag til divisjonsledelsen om fortsatt satsting på dette området.

FAKTA:

Problemstilling:

Kan vi minimere legemiddelavvikene med en ny arbeidsmåte og ved hjelp av velferdsteknikk?

Ansvarlig: Patric Stoor Karlberg

Delansvarlige
Eva Backlund – MAS Aleris Omsorg
Magnus Andersson – Affärsområdeschef för stöd och boende
Kristin Ahne – Affärsområdeschef Äldreomsorg Sydväst

Finansierng/ prosjektform:

Forskningsprosjekt som støttes av midler fra Aleris’ forsknings- og utviklingsfond.

Til toppen av siden