Bedre miljøterapi gjennom dataspill

Aleris iCare

Går det an å trene interaktivt på barnevern og psykisk omsorg? Direktør for Psykisk omsorg Ingvild Kristiansen ønsket å gi medarbeiderne en ny og innovativ måte å utvikle sin kompetanse på.

Én måned etter lanseringen i mai 2015 har dataspillet Aleris iCare hatt 1570 gjennomspillinger og får gode tilbakemeldinger fra medarbeiderne. Noe lignende er
aldri prøvd ut før i Norge. I Aleris iCare spiller du miljøpersonell på jobb i et bofellesskap med tre beboere og tre kollegaer. I løpet av spillet vil du havne i flere utfordrende situasjoner hvor du må ta ulike valg. Målet er å bidra til bevisstgjøring og refleksjon rundt det å jobbe med barn, unge og voksne med sammensatte behov. Erfarne og nyansatte miljøarbeidere kan trene på å forhandle, bygge tillit og relasjon, tåle trusler og avvisning og virkelig utfordres i arbeidet som miljøterapeut for
tre ungdommer.

Målet er å bidra til bevisstgjøringog refleksjon rundt det å jobbemed barn,
unge og voksne medsammensatte behov

Medarbeiderne har vært med i arbeidet

- Dette er en ny måte å tilegne seg kunnskap om miljøterapi og omsorg på. Spillet er interessant for alle, enten man jobber ute i tiltakene eller i administrative funksjoner. Boledere, avdelingsledere og miljøpersonell kan bruke spillet som ett av flere bidrag til sin kompetanseutvikling, sier Kristiansen.

Hun er spesielt fornøyd med at medarbeiderne selv har vært med på å utvikle spillet i samarbeid med selskapet Attensi, og at spillet derfor er et fellesprosjekt medarbeiderne
kan kjenne seg igjen i.

- Våre egne miljøterapeuter og miljøarbeidere fra Barnevern (Ungplan) og Psykisk omsorg (BOI) har bidratt til å skape situasjonene og de ulike karakterene i spillet. Det faglige innholdet er utarbeidet av en spesialist innen psykologi, i samarbeid med klinikksjef og psykiater i Aleris Omsorg Norge, Erik Waale Næss. Grupper fra ulike deler av Aleris Omsorg Norge har deretter testet spillet og gitt tilbakemeldinger underveis, forteller Kristiansen. 

Utviklingen av spillet tok rundt åtte måneder fra første prosjektmøte til spillet var ferdig.

Faglig anerkjente metoder

Simuleringen er basert på faglig anerkjente metoder og modeller innen psykologi og miljøterapi. Man kan spille flere ganger, og man velger selv hvor mye man ønsker
å lese av faginformasjonen som følger med spillet. 

Både ledere og medarbeidere forteller om gode tilbakemeldinger etter å ha spilt:

- Våre ledere forteller at medarbeiderne diskuterer situasjonene i spillet på jobb. Ni av ti medarbeidere som har spilt, oppgir at spillet har bidratt til økt refleksjon i forhold til å møte beboere og klienter de jobber med. Selv de som var mest skeptiske underveis i prosessen, er positive. Da har vi lykkes! sier Ingvild Kristiansen fornøyd.

9 av 10 medarbeidere som har spilt, oppgir at spillet har bidratt
til økt refleksjon i forhold til å møte beboere og klienter de jobber med.
Til toppen av siden