Forskning og utvikling i Aleris

Nytenking og innovasjon kreves for å takle de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor både nå og i tiden fremover. Aleris jobber aktivt for at våre medarbeidere skal kunne drive forskning ved siden av sitt vanlige arbeid.

Aleris Forsknings- og Utviklingsfond

Aleris ønsker å gjøre en forskjell- ikke kun i møtet med den enkelte pasient eller beboer, men også i et større perspektiv. Som en del av vår innsats for innovasjon og nytenkning, har Aleris skapt et forsknings- og utviklingsfond. Fondet skal støtte pasientnær klinisk forskning, utvikling og kvalitetsprosjekter innen pleie og omsorg. Med fondet ønsker vi å stimulere til nytenking og kompetanseutvikling, med mål om å virke for at pasienter, klienter og beboere får et friskere liv.

Det kan gis tilskudd til vitenskapelig klinisk forskning, kvalitetsprosjekter samt deltakelse på konferanser eller studiereiser. Forsknings- eller utviklingsprosjektene skal angå pasienter eller brukere innen Aleris. 

For årene 2013–2016 har fondet 10 millioner kroner å dele ut. Så langt har til sammen 36 prosjekter fått midler fra Aleris Forsknings- og Utviklingsfond. Prosjektene gjenspeiler hele bredden i Aleris’ virksomhet.

Alle ansatte innen Aleris-konsernet har mulighet til å søke om tilskudd fra fondet. Prosjektet kan foregå i samarbeid med eksterne forskere, men minst én Aleris-ansatt skal inngå i teamet.

Forskningsrapport 2015

For å fortelle mer om FoU i Aleris på en mer strukturert måte har vi laget rapporten "Innovasjon og nytenkning - bedre helse og omsorg". I rapporten kan du lese både om hvordan Aleris arbeider for å stimulere utvikling generelt, og noen eksempler på den FoU som gjøres av Aleris-medarbeidere i våre tre land til fordel for våre pasientere, brukere og beboere.

Rapporten ligger også på web

 

 


Til toppen av siden