Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer inneholder de krav vi stiller til våre handlinger og vår opptreden. De omfatter alle som arbeider i våre virksomheter i Aleris – styre, ledelse og medarbeidere.

De etiske retningslinjene bygger på våre grunnleggende verdier. Vi har delt retningslinjene i yrkesetiske, bedriftsetiske og personaletiske retningslinjer. Alle inneholder begrepene respekt, kompetanse, ansvar og integritet.

Respekt
Vi viser respekt for hvert menneskes rettigheter, verdighet og integritet.

Kompetanse

Vi arbeider etter anerkjente vitenskapelige metoder og sørger for en kontinuerlig profesjonell utvikling.

Ansvar
Vi tar ansvar for våre handlinger.

Integritet
Vi opptrer ærlig, upartisk og respektfullt i forhold til andre.

Til toppen av siden