Digitalisering i Aleris

I 2016 etablerte Aleris digitaliserings-huben "Aleris X" for å utvikle digitale tjenester og verktøy innen helse og omsorg. Løsningene som digitaliseringen tilbyr kan forbedre hverdagen for pasienter og eldre på en hele annen måte enn før, og hjelpe dem til et friskere liv.

 

Digitalisering – for økt valgfrihet, tilgjengelighet og muligheter til et friskere liv

Utviklingen som skjer innenfor teknologi og digitalisering innebærer enorme muligheter for pasienter og eldre. Via de løsningene som skapes kan mennesker få tilgang til helse og omsorg på nye måter, og enklere få oversikt og innflytelser over sin egen helse. Forandringene gir ytterligere muligheter for å skape en helse og omsorg som oftere gis fra menneskers behov, ønsker og forutsetninger.  

Men for å oppnå dette kreves nytenkning, tålmodighet og investeringer. Aleris er fast bestemt på å ta en aktiv rolle og være ledende i arbeidet med å la den nye teknologien skape en mer åpen og tilgjengelig helse og omsorg. Nedenfor kan du lese mer om den del at vårt pågående arbeid innenfor digitalisering.  

Aleris X – vår heleide digitaliserings-hub på det globale markedet

Vi etablerte høsten og vinteren 2016 Aleris X, som skal bli Aleris' digitaliserings-hub. Å skape banebrytende innovasjon innenfor rammene for eksisterende foretaksstrukturer er erkjent å være vanskelig. Aleris har derfor valgt å gjøre Aleris X til et heleid selskap men som er frittstående fra den øvrige organisasjonen. Vår ambisjon er ambisiøs: 

”Aleris Xs arbeid skal alltid ta utgangspunkt i kundenes behov, forutsetninger og ønskemål. Foretaket skal på det globale markedet søke de beste digitale løsningene og verktøy som finnes, for å skape størst mulig nytteverdi for kunden. Våre løsninger kommer i et første steg å appliseres i Norden og deretter globalt via lisenser, joint ventures og andre partnerskap. Derigjennom skal våre tjenester og verktøy forbedre hverdagen for millioner av mennesker". 

Aleris X kommer til å rapportere til Aleris' konsernledning. Til foretaket knyttes et advisory board, hvor det vil være representert både ledende ansvarlige fra Aleris, og eksterne personer med sterk tilknytning til digitalsering og utvikling. Innledningsvis kommer ca fem medarbeidere til å jobbe i Aleris X. Administrerende direktør i foretaket er Daniel Johansson som nås på daniel@alerisx.se  Daniel har jobbet i Investor med fokus på Aleris siden 2010, og har blant annet vært  vara i Aleris' styre. Nyrekruttert til foretaket som operasjonelt ansvarlig og assisterende direktør er Jacob Stedman, som nylig kommer fra foretaket Reach for change der han var fungerende adm. dir, samt tidligere McKinsey. 

Aleris X kommer til å ha ansvar for fortsatt utvikling av omsorgsplattformen og for Caretech AS, se under.  

Skape tilgang til helse og omsorg uavhengig av tid og sted  

Den svenske "Alerisdoktorn" er utviklet av Aleris' danske virksomhet under navnet Videodoktor. Tjenesten innebærer at pasient og lege kommuniserer over videolink og pasienten kobler seg opp via sin data, mobiltelefon eller nettbrett. Dermed kan pasienten få tilgang til behandling uavhengig av tid og sted samtidig som transport eller unødig smitterisiko kan unngås. Alerisdoktorn tas i bruk i Sverige fra høsten og vinteren 2016. Deler av innføringen skjer innenfor rammen av et pilotprosjekt som drives av Forum för Välfärd, en uavhengig kunnskapsaktør som støtter pasientnært utviklingsarbeid.  

Aleris X innledende fokus er utvikling av neste generasjon Alerisdoktorn, et første steg til "Din Helseassistent". I plattformen skal kunden kunne forvalte sine personlige medisinske og helsemessige ærender som legebesøk, booking av konsultasjon (fysisk og digital), få relevant informasjon rundt sin helse og omsorgsplan eller før et fysisk møte og operasjon.  

https://videodoktor.dk/

http://www.breakit.se/artikel/4661/vardjatten-aleris-satsar-digitalt-blir-rival-till-kry-och-min-doktor

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6469917

Caretech – teknologi som skaper trygghet for eldre  

Aleris har siden våren 2016 vært majoritetseier i velferdsteknologiselskapet Caretech AS, med virksomhet i Norge og Sverige. Caretevh jober med elektroniske hjelpemidler og digitale verktøy osm hver for seg eller sammen gir eldre en trygger hverdag. I Dverige har Caretech fått oppmerksomhet for sitt arbeid på Klockarkärlekens Gruppboende i Västerås, der selskapets teknologi benyttes for å øke de eldres bevegelsesfrihet og trygghet.  

http://arenahelseinnovasjon.no/

http://vlt.se/pengarjobb/1.4304128-tekniken-kan-losa-viktig-samhallsfraga

http://www.seniorhälsa.se/aldreboende-med-hog-frihetsgrad/

Samarbeidsavtale med Aifloo – smart teknologi som bedrer eldres selvbestemmelse 

Det svenska e-helsoforetaket Aifloo har utviklet et moderne trygghetssystem for eldre. Den eldre har på seg et smart-armbånd og informasjonen fra armbåndet gjør det enkelt å forstå ulike situasjoner, og om personen skulle trenge hjelp. På denne måten kan eldre personers trygghet sikres uten at den personlige integriteten og selvbestemmelsen reduseres. Systemet prøves ut og kvalitetssikres høsten/vinteren 2016  sammen med et stort antall brukere og medarbeidere på Aleris' helse og omsorgsboliger rundt om i Sverige. 

http://www.aifloo.com/ 

http://www.aifloo.com/2016/09/15/aifloo-and-aleris-starts-cooperation/ 

Til toppen av siden