Våre verdier

Våre verdier

Aleris er et foretak med tusenvis av medarbeidere. Når det gjelder våre verdier, er det viktig at vi alle opptrer på samme måte. Det er våre verdier som gjør oss til hvem vi er, hvordan vi handler og opptrer i alt vi foretar oss.

Våre verdier forkortes OPEN og står for

Omtenksomme - Profesjonelle - Engasjerte - Nytenkende

Omtanke, profesjonalitet, engasjement og nytenkning utgjør grunnlaget for våre etiske retningslinjer som veileder oss i vårt daglige arbeid.  

Aleris forretningsidé er å gi mulighet til et bedre og friskere liv, og bidra til økt samfunnsnytte gjennom innovative løsninger. Høy kvalitet på våre tjenester er en forutsetning for vår virksomhet. Målet for hele vårt oppdrag er å bidra til å gi alle mennesker et godt og verdig liv. 

Våre verdier hjelper oss når vi møter pasienter og beboere, og når vi utfører våre daglige oppgaver. De hjelper oss når vi samarbeider med kollegaer eller havner i uventede situasjoner. De hjelper oss også når vi tenker på hvordan Aleris kan utvikles til å bli bedre, i dag og i morgen. 

Open

Til toppen av siden