Skreddersydd balansekunst mellom pleie og privatliv

Respiratorteamet i Region Sør Skien

Sykepleierne Gisle Lauritsen og Unni Hagen i Aleris Omsorg Norge Region Sør Skien har jobbet frem en måte å arbeide på som balanserer trygghet og privatliv og gir en hyggelig atmosfære også for mennesker som er avhengig av pleie fra helsepersonell døgnet rundt i sitt eget hjem. Det gir livsglede hos brukere og takknemlige pårørende.

Intervjuet sto på trykk i Alerismagasinet nr 1 - 2016

Videreutdanning og spesialisering

Lauritsen har videreutdanning i ledelse, og Hagen spesialisering som helsesøster samt lang erfaring fra jobb som er relevant for et Respirator-/hjemmeteam. Sammen har de ansvar for Aleris' Respirator-/hjemmeteam i Skien.

Sammen med Unni Hagen startet Lauritsen opp Aleris' første Respirator-/hjemmeteam i februar 2013, etter at Skien kommune henvendte seg med forespørsel om Aleris kunne lage et opplegg til en bruker som trengte døgnkontinuerlig pleie. 

Klienter med respiratorbehandling er fullstendig avhengige av maskinen som puster for dem. De er sårbare dersom en akutt situasjon skulle oppstå og de ikke er i umiddelbar nærhet til sykehus og mulighet for intensiv behandling. 

Viktig å finne de rette folkene

Medarbeiderne i Respirator-/hjemmeteamet jobber i en type turnus som innebærer lengre perioder på jobb etterfulgt av friperioder. Klienter, pårørende og de ansatte er svært fornøyd med denne turnusen. Den sørger for at faste personer kommer på jobb og blir der over tid, og klienten får færre helsearbeidere å forholde seg til. 

Lauritsen mener det aller viktigste for å lykkes med et Respirator-/hjemmeteam er å finne de rette folkene, som har personlig egnethet og hvor kjemien stemmer med den enkelte klient og pårørende. Dette er mulig å få til når man kan skreddersy oppdragene.

- De må være motivert for oppgaven og klar til å gjøre en ekstra innsats. De må ha lyst og mulighet til å bli godt kjent med klienten. Det utgjør hele forskjellen i en slik jobb, sier han.

Grundig opplæring

Respirator-/hjemmeteamene består av spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter med høy kompetanse og lang erfaring innen somatisk behandling og pleie av klienter i eget hjem. Alle får grundig opplæring i det de skal gjøre og i apparatene de skal håndtere. Rutiner, prosedyrer, teknisk kunnskap, rengjøring av utstyr og intensivbehandling gjennomgås slik at medarbeiderne kan forebygge og håndtere eventuelle akutte situasjoner som måtte oppstå. 

Alle medarbeiderne er sertifisert etter Sykehuset Telemark og Sykehuset Vestfold sine retningslinjer for sertifisering. Videre sertifisering og kvalitetssikring av tjenesten i hjemmet ivaretas av fagkoordinator Unni Hagen, i tett samarbeid med legene. Hagen har oversikt over og er kontaktpunkt mellom sykehus, fastlege, kommune, medarbeiderne, pårørende og klienten selv. 

- Det er mange ting å sette seg inn i og mange aktører å forholde seg til. Det kan være en stor og belastende oppgave for pårørende å finne ut av og håndtere alt selv. Som fagkoordinator er jeg alltid tett på teamet, alltid tilgjengelig for klient og pårørende og kan svare på spørsmål og utfordringer som måtte komme, sier Hagen. 

Les mer om Gisle, Unni og respirator-/hjemmeteamet her

Til toppen av siden