Trygghet for eldre

Birgitte Lystad Alarmsentralen

Ved Aleris Alarmsentral og Hjemmetjeneste sørger sykepleierne Birgitte Lystad og Carina Strømme for at eldre kan bo trygt i sitt eget hjem.

Artikkelen sto først på trykk i Aleris-magasinet nr 1-2015

7. april startet Aleris å levere hjemmesykepleie og praktisk bistand til innbyggere i ni bydeler i Oslo gjennom fritt brukervalg, slik at brukeren selv kan bestemme om de vil ha kommunal hjelp fra bydelen eller privat leverandør.

I Aleris' tjenestetilbud inngår hjemmetjenester med utvidet tjenestetilbud og døgnbemannet alarmsentral for trygghetsalarmer. Med ny, innovativ teknologi og utvidede tjenester er målet å sikre en trygg hverdag og økt livskvalitet for eldre i eget hjem.  

Alltid på vakt

– Vi er alltid på vakt. Når alarmen går blir vi automatisk oppringt. Om vi ikke får svar fra brukeren, eller de gir respons på at de trenger hjelp, rykker vi ut umiddelbart med én av beredskapsbilene våre, sier sykepleier Birgitte Lystad som er operatør på alarmsentralen. Hun har erfaring fra akutt geriatri på Ullevål sykehus. 

- Når alarmen går blir vi automatisk oppringt. Om vi ikke får svar fra brukeren, eller de gir respons på at de trenger hjelp, rykker vi ut umiddelbart med en av beredskapsbilene våre, sier Lystad. 

Omringet av lysende dataskjermer hvor de overvåker og kontrollerer alle alarmer, med headset på hodet og full konsentrasjon sitter operatørene i døgnkontinuerlig beredskap på den nyetablerte alarmsentralen til Aleris på Frogner i Oslo. 

Aleris har sammen med Telenor kontrakt på å drifte trygghetsalarmer for tilsammen 3800 brukere fra fem bydeler i Oslo. Dette utgjør et ansvar for 33.000 årlige alarmer - i snitt 90 alarmer i døgnet. Alarmsentralen kan på sikt bygges ut til å dekke hele landet. 

– Helt enestående 

Kompresser, bandasjer og strømper byttes ut og settes på beinet til en bruker i bydel Ullern i Oslo. Hver morgen får hun hjelp av hjemmesykepleien i Aleris til å stelle sårene som ikke vil gro på leggen. 

– Det er helt enestående å få hjelp av dem. Jeg klarer meg stort sett bra selv, men det er veldig godt å få litt stell og pleie. Det er en ekstra trygghet, sier hun. 

Fagansvarlig sykepleier Carina Strømme tar seg god tid og er nøye mens hun renser sårene og setter på strømpene. Samtidig som de prater, smiler og ler til hverandre.

Les mer om Aleris Trygghetsalarm og Hjemmetjenester

Til toppen av siden