Slår et slag for kunnskap og kompetanse

Eldin Hasanagic ved Uranienborghjemmet lever av å gi medarbeidere mer kunnskap og kompetanse, en jobb han synes er svært givende og motiverende.

Intervjuet sto på trykk i Alerismagasinet nr 1 - 2014. Eldin er siden intervjuet blitt Daglig leder ved Uranienborghjemmet. 

Hvordan vil du beskrive en vanlig dag på jobben? 

– Det finnes ingen ”vanlig” dag, for hver dag er forskjellig, variert og fleksibel. En gjennomsnittsdag inneholder koordinering av kurs og opplæring, runder på huset for å se hva som rører  seg og bli kjent med medarbeidere og  beboere, i tillegg til en god del møter,  seminarer og oppfølgning mot kommunen. 

Hvilke prosjekter jobber du med akkurat nå? 

– Vi har nå mange baller i luften siden Aleris overtok. Blant annet har vi satt i gang en kartleggingsundersøkelse av alle medarbeidere for å få en oversikt over kompetanse og eventuelle ferdigheter som må forbedres.  Vi har satt i gang internundervisning som er veldig etterspurt, i blant annet sykdomslære og førstehjelp. I tillegg styrker vi husets demenskunnskap gjennom refleksjonsgrupper, kurs og seminarer. Samtidig er det et stort og systematisk arbeid for å sørge for at all dokumentasjon er på plass.  

Hva synes du er mest givende ved jobben?

– Det er min mulighet til å hjelpe noen til å bli bedre, kunne videreformidle min medisinskfaglige kompetanse og stimulere til at andre lærer mer. Det gjør meg tilfreds. Kompetansehevingen gir også de ansatte inspirasjon og motivasjon til å jobbe videre, noe som igjen kommer våre beboere til gode.  

Hva er mest utfordrende? 

– Daglig er det mange små og store utfordringer. Nå for tiden er manglende faglig kompetanseutvikling gjennom flere år den største utfordringen. Her er det et stort etterslep, og medarbeiderne er sultne på å lære masse.  Dette jobber jeg derfor beinhardt med daglig. 

Hvordan er det å ha Aleris som arbeidsgiver? 

– Det opplever jeg veldig positivt.  Hos Aleris er ressursene på plass, lite byråkrati og korte veier for å løse problemer. Jeg er veldig fornøyd med å ha en privat aktør som arbeidsgiver som er så opptatt av kvalitet og ikke bare pengene. Selv er jeg veldig opptatt av menneskelige verdier og etikk, og jeg ser det samme gjenspeiles hos Aleris. Det er gledelig og givende. 

Hva er den største forskjellen på Uranienborghjemmet etter at Aleris overtok? 

– Det er tilført mange nye krefter og ressurser som har manglet, med blant annet styrket ledergruppe, meg som fagleder og mange støttefunksjoner. Dette bidrar til å kunne drive et velfungerende sykehjem. Samtidig har det skjedd mange småting som blir merkbart sammen, og bidrar til økt trivsel og bedre ivaretakelse for våre beboere og deres pårørende. 

Hva mener du er de viktigste personlige egenskapene i din stilling? 

– For det første åpenhet, ærlighet  og tilgjengelighet for personale,  pårørende og beboere. Videre må man være effektiv og ha evne til å skaffe oversikt. 

 

Navn: Eldin Hasanagic
Bosted:  Oslo, kommer fra  Bosnia-Hercegovina 
Stilling: Fagleder Uranienborghjemmet 
(Intervjuet sto på trykk i Alerismagasinet nr 1 - 2014. Eldin er siden intervjuet blitt Daglig leder ved Uranienborghjemmet, red.anm) 
Utdannelse:  Sykepleier, snart  master i verdibasert ledelse. 
Erfaring: Sykepleier i 11 år ved Oslo universitetssykehus Ullevål innen geriatri og akuttmedisin

Til toppen av siden