Viktig støttespiller bak fasaden

Controller Herman Letting

Den erfarne controlleren Herman Letting i Aleris Omsorg Norge er én av dem som daglig sørger for kontroll av rutiner, økonomi og administrasjon i Aleris-konsernet, ved hovedkontoret i Oslo.

Intervjuet sto på trykk i Alerismagasinet nr 2 - 2014

Hvordan vil du beskrive en vanlig dag på jobben? 

– Det er ingen dager som er vanlige. Vi jobber kontinuerlig med å bidra til at rutiner forbedres, og at ting gjøres så riktig og effektivt som mulig i hele organisasjonen. På denne måten kan de lokalt fortsette å ha mest fokus på klientene og brukerne, mens vi er støttespillere som bistår ved prosesser som vedrører tall, oppfølging av kontrakter og lignende. Derfor er jeg også en del på reise og besøker regionkontorene, hvor jeg gir dem konstruktive innspill til forbedringer og endring av rutiner. 

Hva synes du er mest givende ved jobben? 

– At jeg er nær driften. Jobben er både spennende og variert, og det skjer noe hele tiden. Det mest givende er å kunne hjelpe kollegaer til å bli bedre, og bidra til forbedring og utvikling. Dessuten er vi med på å gjøre en forskjell gjennom det arbeidet Aleris utfører. Det er jeg stolt av å være en del av. 

Hva er mest utfordrende? 

– Det er hele tiden mange nye problemer og utfordringer. Disse gjør vi hva vi kan for å løse så fort og godt som mulig. Det er utfordrende, men også det som gjør denne jobben så spennende. I Aleris er det kundene, beboerne og klientene som hele tiden er i fokus, og slik skal det være. Derfor er det viktig at vi sørger for at alt det økonomiske og administrative ivaretas og følges opp på en god måte til enhver tid, samtidig som organisasjonen er på hugget etter å utvikle og forbedre seg. 

Hva mener du er de viktigste personlige egenskapene i din stilling? 

– Det er å være omgjengelig, tilpasningsdyktig og løsningsorientert. I tillegg er det ingen ulempe å være intelligent, analytisk og god på kommunikasjon. Det er også en fordel å ha mye erfaring og kjenne organisasjonen og driften godt. Selv er jeg født i jomfruens tegn; noe som visstnok betyr at jeg er ryddig og systematisk – selv om det nok ikke alltid ser slik ut på pulten min. 

Hvilke oppgaver jobber du med akkurat nå? 

– Nå utarbeider jeg momskompensasjonsoppgave, og skal fortsette med å periodisere og analysere kostnader til regnskapet. Deretter skal jeg vurdere noen nye rutiner for fakturering av utlegg som er ønsket av regionskontoret i Nord. Vi er også midt i en periode med internkontroll. Om få dager drar jeg til Arendal for å se om vi kan bidra med noe for å forbedre deres rutiner på regionkontoret.

Hvordan er det å ha Aleris som arbeidsgiver? 

– Aleris er et stort og interessant konsern det er gøy å få jobbe i og være en del av. Her, som i mange andre konserner, brukes det mye tid på å lage interne rapporter. Forskjellen er at her leses de, følges opp og brukes aktivt i videreutviklingen. Det er veldig tilfredsstillende og inspirerende. Personlig synes jeg også det er best å jobbe i det private. Etter min mening tror jeg det private er best egnet til å ivareta mange oppgaver i samfunnet, og at det offentlige i større grad bare bør være en tilrettelegger og administrator av dette. 

 

Navn: Herman Letting
Bosted: Oslo
Stilling: Controller i Aleris Barnevern & Psykisk omsorg (Ungplan & BOI AS, juridisk enhet i Divisjon Aleris Omsorg Norge)
Utdannelse: Fire års økonomiutdannelse fra Handelsakademiet 
Erfaring: Over 20 år i regnskapsbransjen. Drevet eget regnskapsbyrå og gjennom dette levert økonomiske og administrative tjenester til Aleris Ungplan siden tidlig 1990-tallet. 

Til toppen av siden