Alt under samme tak

Johan Edvard Tellum

Johan Edvard Tellum er en av allmennlegene som jobber ved Aleris sykehus og medisinske senter på Frogner i Oslo. Noe av det han opplever som annerledes ved å jobbe der er at alt av nødvendig kompetanse er samlet og lett tilgjengelig under ett tak. 

Intervjuet sto først på trykk i Aleris-magasinet nr 1-2013

Som allmennlege skal man være åpen og tilgjengelig for mennesker som søker hjelp for sine helseplager. De har en bred og generell medisinsk kunnskap, og målsetningen er at de fleste pasientene skal utredes og behandles i kontakt med allmennlegene. Hvis det vurderes som at pasienten behøver undersøkelse eller behandling som krever spesialistkompetanse sørger allmennlegene for at pasienten så raskt som mulig får bistand til videre utredning og behandling.

Alt av nødvendig kompetanse på samme sted

Johan Edvard Tellum er en av allmennlegene som jobber ved Aleris sykehus og medisinske senter på Frogner i Oslo. Noe av det han opplever som annerledes ved å jobbe der er at alt av nødvendig kompetanse er samlet og lett tilgjengelig under ett tak. 

– Jeg liker å sammenligne det å jobbe som allmennlege her med å kjøre i kollektivfeltet i morgenrushet. Når pasienten kommer til oss så kreves det ingen lang ventetid når pasienten har behov for time hos meg eller en spesialist. I stedet kan jeg møte pasienten, foreta min vurdering, og deretter gå rett over gangen og snakke med den relevante spesialisten dersom det er aktuelt. Jeg kan også selv sette tidspunkt for time med våre spesialister. 

Sparer pasienten for venting

– Det viktigste med dette er selvsagt at det sparer pasienten for mye venting. En annen positiv effekt er at det frigir mye tid for oss leger som ellers ville blitt brukt på administrasjonsoppgaver. I stedet for å søke opp spesialister og vente på svar på henvisninger kan jeg fylle en større andel av timeplanen min med pasientkonsultasjoner. Som lege føles det som en veldig riktig måte å jobbe på. 

En av grunnverdiene hos Aleris er nettopp «pasienten i sentrum». Det er et gjennomgående mål for alt arbeid, uansett hvor i organisasjonen den ansatte i Aleris arbeider og hvor i utrednings- og behandlingsløpet den enkelte pasient befinner seg. 

– Det er en målsetning å tilby en så trygg og komfortabel opplevelse som mulig for pasienten i møtet med oss. Vi legger stor vekt på at pasientene skal føle seg godt mottatt fra det øyeblikk de kontakter oss - at veien fra utredning til gjennomført behandling er så sømløs som mulig. Å få satt opp time med relevant spesialist eller for behandling og inngrep er noe som ofte kan ta tid, og som er en belastning for pasienten. Derfor forsøker vi å avklare dette så raskt som mulig. 

 

Navn: Johan Edvard Tellum
Jobb: Allmennlege i Aleris Helse med bakgrunn som fastlege og kreftlege.
Utdannelse: Tellum er sertifisert petroleumslege, sjømannslege og dykkerlege.
Erfaring:  Etter medisinsk embedseksamen i 2007 fra Universitetet i Regensburg, Tyskland,  har han i tillegg til allmennmedisin også jobbet innen geriatri (eldre), helsestasjon og legevakt. Fram til 2013 jobbet han som kreftlege ved OUS Radiumhospitalet. Han har også drevet med demensutredning og idrettsmedisin, og trives godt med å gjennomføre kirurgiske inngrep. Han er opptatt av å holde et høyt faglig nivå og bruker mye tid på å holde seg faglig oppdatert til enhver tid.  Les mer.

Til toppen av siden