Din utvikling

Din utvikling

Hos oss finnes det gode forutsetningene for deg til å utvikles innenfor selskapet.

Kontinuerlig utvikling

Kompetanseutvikling er noe som skjer kontinuerlig, blant annet ved kompetanseoverføring mellom kollegaer, møter på arbeidsplassen, arbeid i samarbeidsprosjekter, arbeidsrotasjon og kurs. At våre medarbeidere får gode forutsetninger og selv tar ansvar for å utvikle seg, er viktig for at hele vår virksomhet skal kunne utvikles i riktig retning. I den årlige medarbeiderundersøkelsen oppgir 7 av 8 medarbeidere at de har gode muligheter for å utvikle seg i arbeidet, og at de får den kompetanseutviklingen som er nødvendig.

Karriereutvikling

I Aleris finnes det stillinger som både utfordrer og utvikler. Her kan du gå på tvers, i bredden eller i høyden. Eller du kan utvikles der du er.

Til toppen av siden