Jobbe hos oss

Vil du være med og bygge det mest personlige og verdsatte selskapet i helse- og omsorgssektoren? Vil du bidra med nye og bedre løsninger som gjør at vi kan gi den beste omsorgen til de som trenger oss, og som bruker tjenestene våre?

Aleris er opptatt av helheten og er virksomme gjennom hele helse- og omsorgskjeden. Det betyr at vi har stor bredde. Vi er til stede innen så vel primær- og spesialhelsetjenesten som eldreomsorg og psykisk omsorg for ungdommer og voksne.

Til toppen av siden