Aleris' nye identitet

Fra det første skrubbsåret til grånende hår, fra liten til stor, fra gråt til latter. Aleris skal være et selvsagt valg for pleie og omsorg for hele mennesket gjennom hele livet.

For å tydeliggjøre det vi står for; omtanke, profesjonalitet, engasjement og nytekning har Aleris i løpet av 2013 gjort et omfattende merkevarearbeid. Det har blant annet resultert i den nye visuelle identiteten som nå møter deg som besøker noen av våre mange virksomheter. Vi har ønsket å skape et helhetsinntrykk som formidler friskhet, omtanke, varme og livskraft.
Til toppen av siden