Skjermet enhet

Boganes sykehjem har 16 plasser tilrettelagt for personer med demens. Vårt mål for den enkelte beboer er, at de hver dag skal oppleve stjernestunder som gir små glimt av liv, glede og mening

De 16 plassene er organisert i to enheter med 8 beboere i hver. De små gruppene skaper en atmosfære av nærhet og trivsel. Hver enhet har egen stue og kjøkkenkrok.

For demente beboere er det viktig at hverdagen oppleves rolig og trygg. Her er kontinuiteten av personalet og lav turnover ekstra viktig. Vi skaper trygghet ved å ha en mest mulig strukturert hverdag med faste rutiner. Personalet som arbeider på denne avdelingen er spesielt interessert i å arbeide med personer med demens.

Beboerne på en demensavdeling er ofte mer fysisk spreke enn på en somatisk langtidsavdeling. Vi vil derfor ha et ekstra tilbud av turer, fysisk aktivitet, musikk og dans, trening, aktiviteter og gjøremål som bidrar til engasjement og stimulering for de som bor her.

Til toppen av siden