Lindrende enhet

Lindrende enhet er et korttidstilbud for personer med behov for lindrende omsorg, pleie og behandling.

Hovedoppgaven til lindrende enhet er å  håndtere, fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Det legges tilrette for at pasienten får avgjørende innflytelse på egen livssituasjon. Pasientens selvstendighet og selvfølelse skal opprettholdes.

Lindrende enhet ligger naturskjønt til på Boganes sykehjem. Avdelingen har 8 sengeplasser, og ligger litt tilbaketrukket i forhold til de øvrige enhetene på sykehjemmet. Enheten har egen inngang og eget uteareal. 

Avdelingen har ansatte med høy faglig kompetanse. Vi har lege, sykepleiere/spesialsykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut og helsefagarbeidere. Vi samarbeider med andre faggrupper ved behov.

Vi har også nært samarbeid med prest, frivillige medarbeidere, Kreftomsorg Rogaland, Kreftforeningen og andre organisasjoner.

Pasientens pårørende er en viktig ressurs og samarbeidspartner ved lindrende enhet.

Pårørende kan være tilstede så mye de og pasienten ønsker. Enheten har et eget rom for pårørende, med mulighet for overnatting.

Til toppen av siden