Utredning av mage- og tarmproblemer

Mage og tarm, pasient og lege

Mage- eller tarmproblemer? Våre erfarne spesialister i fordøyelsessykdommer tilbyr grundig utredning ved bruk av koloskopi og gastroskopi.

Vårt tilbud

  • Gastroskopi
  • Sigmoidoskopi
  • Koloskopi 
  • Polyppfjerning
  • Biopsitaking


Tidlig diagnostikk gir bedre prognose ved tykktarmskreft

Det er viktig å ta mageproblemer på alvor, slik at man får utelukket eventuell alvorlig sykdom. Tidlig diagnostikk gir betraktelig bedre utsikter for helbredelse ved f.eks tykktarmskreft.

Samarbeid med Aleris Røntgen og Aleris Kreftsenter

Gastroenterologene har et tett samarbeid med Aleris Kreftsenter i Oslo, som er et kompetansesenter for hele organisasjonen. Gastroavdelingen samarbeider også med Aleris Røntgen i Trondheim i de tilfellene det er behov for utvidet bildediagnostikk. 

Til toppen av siden