Informasjon til pårørende

Vi ønsker beboere og pårørende velkommen til Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter. Kantarellens mål og visjon er: ”Kantarellen – et godt sted å være”

Videre ønsker vi at våre beboere og øvrige brukergrupper som en del av vår visjon skal oppleve: LIVSKVALITET, TRYGGHET OG MEDBESTEMMELSE

Innkalling til pårørende-møte 7.desember 2016
Referat fra pårørende-møte 15.september 2016
Invitasjon til eldredagen - Velkommen!
Referat fra fokusgruppeintervju 2016
17.mai-program 2016
Invitasjon til Vernissage 18. februar 
Referat fra pårørende-møte 3.desember 2015
Handlingsplan pårørende
Innkalling til pårørendemøte 3.desember 2015
Informasjonsbrev til pårørende oktober 2015


Praktiske opplysninger

Kantarellen har ingen visittid, det vil si at besøkende kan komme når det passer den enkelte og når det passer beboer  å ta imot besøk.

Hovedresepsjonen er betjent mellom kl 07:45 og 15:15 på virkedager.

Hovedinngang vil være låst alle dager etter kl 18.00.

Benytt da utendørs calling. Ring på til den avdeling du skal besøke.            

Pårørende som ofte er på besøk kan be om adgangskort.


Telefonnumre

Resepsjonen:    23 49 67 00  
Fax:                23 49 67 01

                   Post. 1: (1.etg.): 23 49 67 15 (vaktrom, dagtid)

                                            417 53 059 (døgnbemannet mobil)

                                           23 49 67 16 (stue/kjøkken enhet A, dagtid)

                                           23 49 67 17 (stue/kjøkken enhet B, dagtid)

                                           23 49 67 18 (stue/kjøkken enhet C, dagtid)

                                           23 49 67 19 (stue/kjøkken enhet D, dagtid)

                                           23 49 67 20 (tlf. kveld/natt)

 

                   Post. 2: (2.etg.):23 49 67 85 (vaktrom, dagtid)

                                           417 55 903 (døgnbemannet mobil)

                                           23 49 67 86 (stue/kjøkken enhet A, dagtid)

                                           23 49 67 87 (stue/kjøkken enhet B, dagtid)

                                           23 49 67 88 (stue/kjøkken enhet C, dagtid)

                                           23 49 67 89 (stue/kjøkken enhet D, dagtid)

                                           23 49 67 90 (tlf. kveld/natt)

 

                   Post. 3: (u.etg.):23 49 67 55 (vaktrom, dagtid)

                                           417 56 823 (døgnbemannet mobil)

                                            23 49 67 56 (stue/kjøkken enhet A, dagtid)

                                           23 49 67 57 (stue/kjøkken enhet B,  dagtid)

                                           23 49 67 58 (stue/kjøkken enhet C,  dagtid)

                                           23 49 67 59 (stue/kjøkken enhet D,  dagtid)

                                           23 49 67 60 (tlf. kveld/natt)

 

                   Dagsenter:       23 49 67 35 (mandag-fredag, dagtid)

Til toppen av siden