Skole og arbeidstrening

Aleris Omsorg er opptatt av at alle ungdommene som blir plassert i våre familiehjem og institusjoner raskt kommer i gang med skole. Skoletilbudet tilpasses den enkelte, og vi har gode samarbeidsrelasjoner med de lokale skolene samt institusjonsskolen (SMI). Der det er ønskelig tilrettelegges det for alternativ skole/dagtilbud.

Werket i Aust-Agder

Werket er en produksjonsbedrift i Arendal underlagt Aleris Omsorg, hvor vi tilbyr tilrettelagt opplæring for ungdommer som ikke mestrer skolehverdagen eller arbeidstilbudet i ordinære bedrifter. Werket kan også fungere som dagtilbud for ungdommer i en kartleggingsfase før skole eller tilpasset arbeid er på plass. Vi utreder hver enkelt ungdoms ønsker, forventninger og behov gjennom målrettede intervjuer.

Hovedbeskjeftigelsen på Werket er arbeidstreningen, og vi forbereder de unge på hva som venter dem der ute. Det innebærer blant annet å motivere ungdommene, hente frem deres ressurser og gi dem tro på fremtiden. Vi legger til rette slik at bedriften er mest mulig lik en normal arbeidsplass.

Produksjonen består av skreddersydde møbler og interiørløsninger samt mindre hytter og annekser.

Ved Werket er det anledning for ungdommene til å ta fagbrev eller kompetansebevis innenfor både møbelsnekkerfaget og tømrerfaget. Vi har tett samarbeid med opplæringskontorene for de ulike fagretningene.

Werket er primært for ungdommer som er plassert under institusjonen Solberg, men også ungdommer som er plassert andre steder i regionen kan gis tilbud.

Musikkundervisning og lydproduksjon tilbyr vi også ved Werket. Vi har et profesjonelt lydstudio som er flittig i bruk av ungdommer fra forskjellige steder i regionen, særlig til å spille inn egne sanger. Vi har vi god erfaring med å benytte studioet og aktivitetene knyttet til det i terapeutisk sammenheng.

Lyst til å besøke verkstedet?

Ta kontakt med regiondirektør Vidar Aanby:
Tlf: 95 93 67 32
E-post: vidar.aanby@aleris.no

Til toppen av siden