Oppfølgingsavdeling

Region vest har avtale med Bergen kommune om å tilby oppfølgings- og fritidstilbud med et forebyggende perspektiv. Avtalen omhandler Fleksible tiltak som kan drive målrettet/metodisk arbeid med barn og ungdom som bor hjemme og deres familier der problematikk er knyttet til utagering/rus/kriminalitet m.m.

Oppfølgning

 

 

 

 

 

 

 

Tiltakene skal være basert på frivillighet og er hjemlet i barnevernlovens § 4-4 2. ledd og skal supplere kommunens egne tiltak.

Arbeidet skal være hjemmebasert, fleksibelt og tidsavgrenset, og rettet mot barn og ungdom som har problemer knyttet til utagering, rus og kriminalitet. Noen ganger kan tiltakene kombineres med overnatting over kortere tid.

Tiltakene skal være individuelle prosjekter rundt hver enkelt og tilpasset deres behov interesser og forutsetninger. Tiltakene skal ha høy tilgjengelighet og være samkjørt av en individuell koordinator som arbeider ut fra en plan utarbeidet i samarbeid med den unge i tett samarbeid med barneverntjenesten.

Kontakt oss for mer informasjon

Remy Iversen 
Telefon: 952 58 132 
E-post: remy.iversen@aleris.no

Regiondirektør Vest
Thomas Høiseth
Tlf: 959 36 985
E-post: thomas.hoiseth@aleris.no

Til toppen av siden