Musikkverksted

Musikkverkstedet arrangerer ukentlige øvinger for de ungdommene som ønsker å benytte dette tilbudet. Aktiviteter ved musikkverkstedet inkluderer undervisning på musikkinstrumenter, sangundervisning og kunstnerisk arbeid som sangskriving og studioarbeid.

Musikkverksted

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom deltagelse på musikkverkstedet kan ungdommer få hjelp til å utvikle ferdigheter på instrumenter, utvikle et positivt selvbilde, og treffe likesinnede ungdommer. Aktiviteten ved musikkverkstedet ledes av musikkterapeuter.

Musikkverkstedet arrangerer jevnlige konserter og kulturarrangementer. Dette er anledninger der ungdommene får trening i å opptre gjennom å fremføre musikk og tekst for et publikum. Ungdommer som deltar ved musikkverkstedet opptrer jevnlig på konsertarrangementer i lokalmiljøet. Eksempler på dette er konserter for Kirkens bymisjon, «Cafe Magdalena» (se ), Søreide sykehjem og «Julekai» på Eknes i Lindås kommune (se link).

Gjennom musikkverkstedet samarbeider Aleris Ungplan med Bergen kommune og Fana kulturhus. Ungdommer som deltar på aktiviteter ved musikkverkstedet veiledes i forhold til deltagelse i øvrige offentlige kulturtilbud slik som kulturskole og andre kulturtilbud i ungdommens nærmiljø, for eksempel aktiviteter og kurs ved Fana kulturhus.

Aktivitetene står i forhold til ungdommenes hverdagsliv, for eksempel skole eller fritid. Dermed foreligger muligheten for at ferdigheter som ungdommene lærer ved musikkverkstedet kan brukes i nye sammenhenger. Personale i institusjonene inviteres til å delta i musikkverkstedet slik at deltagelse i musikkverkstedet gir muligheter for positiv kontakt med voksne.

Publikasjoner av Viggo Krüger

Musikkterapi.pdf
PhD - musikk.pdf

Avisartikler 

Debattinnlegg.pdf
Voksne for barn.pdf 

Kontakt oss for mer informasjon

Remy Iversen 
Telefon: 952 58 132 
E-post: remy.iversen@aleris.no

Regiondirektør Vest
Thomas Høiseth
Tlf: 959 36 985
E-post: thomas.hoiseth@aleris.no

Til toppen av siden