Musikkverksted

Musikkverkstedet retter seg mot barn og unge i en vanskelig livssituasjon. Deltakere i musikkverkstedet har andre hjelpetiltak fra barnevernet. Barn som bor i våre institusjoner eller familier gis et tilbud om deltakelse i musikkverkstedet. Aktiviteter ved musikkverkstedet inkluderer undervisning på musikkinstrumenter, sangundervisning og kunstnerisk arbeid som sangskriving og studioarbeid.

Musikkverksted

 

 

 

 

 

 

 

Musikkverkstedet drives av musikkterapeuter som med entusiasme og interesse legger til rette for medvirkning, anerkjennelse og mestring. Gjennom deltagelse i musikkverkstedet kan ungdommer få hjelp til å utvikle ferdigheter på instrumenter, utvikle et positivt selvbilde, og andre ungdommer med liknende interesser.

Musikkterapeutene har også engasjement på grunnskoler i kommunene og kan bistå i skolens arbeid med barn som står i risiko for å miste tilhørighet til nærmiljøet. Skoler kan henvende seg for bistand rettet mot enkelte elever eller mot mer systematiske orienterte prosjekter.

Vi samarbeider med Bergen kommune og Fana kulturhus. Ungdommer som deltar på aktiviteter ved musikkverkstedet veiledes i deltagelse i andre kulturtilbud i ungdommens nærmiljø, for eksempel aktiviteter og kurs ved Fana kulturhus. 

Aktivitetene som ungdommene lærer ved musikkverkstedet kan brukes i nye sammenhenger. Musikkterapeutene samarbeider med andre i barnets nettverk at deltagelse i musikkverkstedet gir muligheter for positiv kontakt med voksne.

Publikasjoner av Viggo Krüger

Musikkterapi.pdf
PhD - musikk.pdf

Avisartikler 

Debattinnlegg.pdf
Voksne for barn.pdf 

Kontakt oss for mer informasjon

Regiondirektør: 
Vidar Aanby 
Tlf: 959 36 732 
E-post: vidar.aanby@aleris.no 

Musikkterapeut Viggo Krüger:
Tlf: 995 34 628 
viggo.kruger@aleris.no 

Til toppen av siden