Familiehjem - Region Vest

Regionen har i over 20 år etablert og driftet forsterkede fosterhjem. Regionen tilbyr hjem i Aust- Agder, Vest- Agder og Rogaland.

Mange av hjemmene velger å bli i organisasjonen i mange år, og enkelte hjem har nærmere 20 års fartstid hos oss. Familiehjemmene er organisert i små ringer slik at oppfølging, veiledning og beredskapsfunksjoner blir lett tilgjengelig. Fagkonsulentene arbeider tett sammen med familiehjemmene opp mot oppdragsgivere, de unge og deres familier. Fagkonsulentene er spesielt egnet gjennom utdanning og årelang arbeidserfaring innen feltet Høy grad av tilgjengelighet er noe vi får positive tilbakemeldinger på. Gjennom målrettet arbeid over år har vi sett at familiehjemsplasseringene i regionen gir gode resultater med fornøyde oppdragsgivere, ungdom og pårørende.

Fagplaner og opplæringsplaner setter fokus på Aleris faglige plattform. Det gjennomføres basiskurs for alle nyansatte hvor det gis en innføring i teorigrunnlag og metoder. Det holdes videre fagsamlinger 8-10 ganger i året. Faglig fokus gir seg utslag i systematikk og dokumentasjon i arbeidet i forhold til det oppdraget vi har

Familiehjemmene tar imot plasseringer etter alle paragrafer i Lov om barneverntjenester. Enkelte hjem er vurdert å være spesielt egnet til å ta imot plasseringer etter adferdsparagrafene ( § 4-27- hjem).

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss om familiehjem

Aust- Agder:
Pia Bierud pia.bierud@aleris.no

Vest- Agder:
Mette Madsen mette.madsen@aleris.no

Rogaland:
Hanne Egge hanne.egge@aleris.no 

Hordaland og Sogn og Fjordane:
Roy Mowatt: roy.mowatt@aleris.no

Til toppen av siden