Familiehjem - Region Vest

Våre familiehjem og fosterhjem er omsorgsfulle og kompetente med omsorg til overs. De er inkluderende og engasjerte som har det vanlige og det spesielle. De er valgt ut fordi de ser langt fram samtidig som de er oppdager det lille og det nære.

Noen har vært med oss i flere år, og noen har lang fartstid som fosterhjem før de begynte hos oss. Familiene er lokalisert i Hordaland og Sogn og Fjordane, noen er bynære og andre bor i landlige omgivelser. De har varierte fritidsaktiviteter og god sosial forankring i sitt lokalmiljø. 

Vi har lang erfaring og kompetanse på plassering av barn og ungdom med flerkulturell bakgrunn og barn med status som enslige mindreårige asylsøkere.

Gjennom hjemmebesøk, møter, undervisning og veiledning utvikles et nært og tillitsfullt forhold mellom familiehjemmet og fagkonsulenten. Fagkonsulenten sørger for kontakt med oppdragsgivere og samarbeidspartnere og gir støtte og veiledning når det er nødvendig. Familiene deltar i intern undervisning og samles regelmessig rundt felles problemstillinger.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss om familiehjem

Hege Riise, avdelingsleder
Telefon: +47 997 92 775
E-post: hege.riise@aleris.no

 


Til toppen av siden