Familiehjem - Region Vest

Region Vest har familiehjem i Hordaland. Vi er opptatt av at familiehjemmene våre skal være romslige, inkluderende og engasjerte. Vi verdsetter våre familiehjem sin egenart og er opptatt av matching ved familiehjemplasseringer.

Mange av familiehjemmene har vært i vår organisasjon i flere år, og enkelte har også lang fartstid som fosterhjem før de begynte hos oss. Våre familiehjem er lokalisert i Hordaland, noen er bynære og andre befinner seg i landlige omgivelser.

Vi ønsker at våre familiehjem skal representere mest mulig naturlighet og normalitet med en god forankring i lokalmiljøet. I tilretteleggingen rundt plasseringen fokuseres systematikk og dokumentasjon i forhold til oppdraget vi har. Vi har lang erfaring og kompetanse i forhold til plassering av barn og ungdom med flerkulturell bakgrunn og barn med status som enslige mindreårige asylsøkere.

Familiehjemmene følges opp av fagkonsulent med tilrettelegging og regelmessig veiledning. Fagkonsulent koordinerer arbeidet rundt ungdommen og har kontakt med oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Vi legger vekt på høy grad av tilgjengelighet og vi har 24 timers beredskapsordning. Familiehjemmene deltar i intern undervisning og det blir arrangert felles seminar for familiehjemmene.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss om familiehjem

Hege Riise, fagkonsulent
Telefon: +47 997 92 775
E-post: hege.riise@aleris.no


Til toppen av siden