Bofellesskap barn og unge - Region Vest

Bofellesskap barn

Metoder

Aleris jobber etter kunnskapsbaserte metoder som trygg base og motiverende intervju. Traumebevisst tilnærming i miljøterapien er en overbygning i alle våre avdelinger uavhengig av målgruppe.  Det er høyt fokus på faglighet, individuell tilrettelegging og "skreddersøm"  Målgruppedifferensiering i institusjonene er ingen motsetning til individuelle tilpasninger. Euro-ADAD kartlegging etter inntak gjør det mulig å finne de beste innfallsvinklene for den enkelte, og tiltakskjeden muliggjør et helhetlig tilbud. Ved å spisse målgruppene på institusjonene har vi kunnet sette sammen et personale som er særskilt tilpasset brukergruppen. Innenfor hver av institusjonene er sammensetningen av ungdommene svært viktig, og dette er med i vurderingen ved nye inntak.

Spiseforstyrrelser

Aleris Barnevern og Villa SULT/Institutt for spiseforstyrrelser har inngått et langsiktig samarbeid for å bedre tilbudet til barn og unge i barnevernet med spiseforstyrrelser og liknende problematikk. To barnevernsinstitusjoner i Aleris får spisskompetanse i dette, deriblant avdeling Nygrenda i Grimstad. Les mer om bofellesskapet Nygrenda her

Kontaktperson er leder barnevern Aust- Agder: Karina Antonsen, 489 95 498, karina.antonsen@aleris.no

Tilknytningsleiligheter

Alle bofellesskapene har tilknytningsleiligheter som brukes i tiltakskjeden. Hensikten er at ungdommene på vei mot selvstendighet følges av de ansatte ved institusjonen. Det faglige og administrative opplegget rundt tilknytningsleilighetene er i tråd med Bufdirs rundskriv om ”Godkjenning, hybler og institusjonsplassering” (mars 2007).

Aleris har som mål å bedre ungdommenes livssituasjon. Vi ønsker å bidra til at den enkelte får tilrettelagte tiltak slik at de kan oppnå vekst ut fra forutsetninger og ressurser. Dette gjøres gjennom å tilfredsstille behov for omsorg, bistå i deres søken etter sosial tilhørighet, sørge for opplæring og kompetanseheving - skolefaglig og sosialt, samt gi dem mestringsopplevelser i deres hverdag.

Ønsker du mer informasjon?

Leder barnevern Aust- Agder:
Karina Antonsen
489 95 498
karina.antonsen@aleris.no

Leder barnevern Vest- Agder:
Albert Veliqi
916 36 118
albert.veliqi@aleris.no

Leder barnevern Rogaland:
Hanne Egge
404 54 705
hanne.egge@aleris.no

Leder Barnevern Hordaland:
Erik-Jan Venema
47 33 01 41
erik-jan.venema@aleris.no

Til toppen av siden