Bofellesskap barn og unge - Region Vest

Vi har 11 institusjoner hver med plass til 2-4 ungdommer. Institusjonene er godkjent for plasseringer etter Lov om Barnevern og gir omsorgs- og behandlingstilbud til unge mellom 8 og 20 år. Institusjonene er godkjent av Bufetat. Aleris Omsorg Norge region vest har rammeavtale med Bufdir.

Bofellesskap barn

Vårt mål er å bedre barnets livssituasjon gjennom å skape muligheter til forandring av problemområder i den enkeltes liv. Vi legger til rette for vekst ut fra barnets forutsetninger og ressurser. Dette gjøres gjennom å tilfredsstille behov for omsorg, skape sosial tilhørighet, sørge for opplæring skolefaglig og sosialt, og å gi mestringsopplevelser hverdagen.

De voksne har gjort seg kjent med barnets historie, problemomfang og ressurser og tar rede på barnets oppfatning av sin situasjon. Vi samarbeider med barnets familie og nettverk slik at barnet blir møtt av voksne med felles mål. Barnet skal møte færrest mulig voksne i avdelingen. Personalet har en medleverturnus som minimaliserer skifter. 

Gode overganger er avgjørende for at endring skal kunne vare. Derfor planlegger vi utflytting i god tid og vi bistår i å etablere de riktige støttefunksjonene etter utflytting. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med den unge, barneverntjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere. Vår oppfølgingsavdeling kan ta hele eller deler av oppgaven med oppfølging, etablering og tilrettelegging.

"Gjennom systematisk miljøterapeutisk arbeid og engasjerte voksne vil vi skape muligheter for barn og unge til å forandre sin livssituasjon"

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss for mer informasjon

Leder, Barn og Unge
Erik-Jan Venema
Telefon: 47 33 01 41
E-post: erik-jan.venema@aleris.no

Til toppen av siden