Region Stor Oslo 1 og 2

Psykisk omsorg til voksne.

  • Heldøgns omsorgsboliger innenfor områdene psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede og demens
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  • Tjenester til flyktninger

Kontakt Stor Oslo 1

Regiondirektør
Halvor Onarheim
Tlf: 92 29 50 94
E-post: halvor.onarheim@aleris.no

Kontakt Stor Oslo 2

Regiondirektør
Petter Johnsen
Tlf: 92 28 16 27
E-post: petter.johnsen@aleris.no

Region Stor Oslo 

Askerveien 61
1384 Asker
Tlf: 66 76 18 60

Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden