Enslige mindreårige flyktninger

Aleris har flere tiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Mindreårige flyktningerAleris Omsorg Norge oppretter og driver bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Vi har bofellesskap, hybel med tilsyn og familiehjem/fosterhjem. Vårt miljøpersonale har både barnevernfaglig og flyktningfaglig kompetanse og legger til rette for integrering og selvstendiggjøring av den enslige mindreårige. Dette gjøres ved å etablere samarbeidsrutiner rundt den enkelte som lager grunnlag for samarbeid med skole og opplæringstilbud, fastlege og eventuelle behandlere fra spesialisthelsetjenesten.

Kontakt oss:

Halvor Andresen
Tlf: 995 31 951
E-post: halvor.andresen@aleris.no

Regiondirektør Sør
Jan Tore Rosland
Tlf: 907 28 760

Epost: jan.tore.rosland@aleris.no

Til toppen av siden