Kontakt oss

Presentasjon av våre kontaktpersoner

Jan Tore Rosland

Regiondirektør Tlf.: 90 72 87 60 E-post: jan.tore.rosland@aleris.no

Jan Tore Rosland er utdannet barnevernpedagog fra Høgskolen i Telemark, og har prosjektledelse og helseledelse fra BI. Har arbeidet i Aleris Ungplan & BOI siden 2005, først som avdelingsleder og siden mai 2010 som regiondirektør. Tidligere arbeidet ved fylkeskommunal barneverninstitusjon,  psykiatrisk sikkerthetspost og  ungdomspsykiatrisk senter. 

Troverdighet, respekt, omsorg, læring, rettferdighet, ansvar og samfunnsengasjement er viktige begreper som jeg ønsker å møte våre klienter og mine ansatte med, og som jeg søker overført til dem.

Aina Lid Svendsen

Kontorleder Tlf: 35 91 38 80 E-post: aina.lid.svendsen@aleris.no

Region Sør Skien

Torggata 10
4 etasje
3724 Skien

Postadresse:

Pb. 312
3701 Skien

Telefon

35 91 38 80

Til toppen av siden