Heldøgns omsorgsboliger - Region Sør

Region Sør ved Psykisk omsorg (tidligere BOI), har siden 2012 etablert og drevet heldøgns bofellesskap med miljøterapeutisk bistand tilpasset den enkelte beboers behov innenfor områdene psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede og demens. Dette på oppdrag av kommunene i regionen (Telemark, Vestfold og Buskerud).

Gjennom vår erfaring og vår gode tilgang på kvalifisert personell har vi utviklet en spisskompetanse på å skreddersy boliger med bistand til mennesker med spesielle behov. Hvis det er ønskelig så kan boliger/tiltak settes i gang i kommunen der klienten bor eller så kan de få et tilbud i en av våre allerede eksisterende boliger.

Pr. juni 2017 så har vi to boliger i Skien, tre i Porsgrunn, én i Horten og én i Bamble, som pt. har plasseringer fra flere kommuner i Telemark og Vestfold. Oppdragene varierer i lengde ut fra hva de ulike kommunene har behov for. Vi kan også hjelpe til i eksisterende botilbud i kommunene hvis det er ønskelig, både i korte og lengre perioder.  

Tiltakene er utformet for å tilby medikamentell oppfølging, opplæring og veiledning av dagliglivsferdigheter, etablering og veiledning i forhold til hensiktsmessige døgnstrukturer og etablering/oppfølging/veiledning i forhold til arbeid, skole og fritid.

Ut fra hva klientene selv klarer/ikke klarer så hjelper vi til slik at klientene følger opp avtaler de har med offentlige instanser og ulike behandlere, slik at de har best mulig sjanse til å klare seg med mindre hjelpetiltak på sikt. Boligene er av ulike størrelser og kan romme én eller flere beboere. Alle våre hus har personal med helse- og sosialfaglig utdanning (minst 50 % pr. tiltak) og erfaring fra spesialisthelsetjenesten. 

Regionen driver et eget arbeids- og aktivitetssenter som tilbyr et dagtilbud til de av våre klienter som ikke får plass på andre egnede steder. Senteret tilbyr aktiviteter som bilvask og andre enkle bilrelaterte oppgaver, arbeid i hage, skog og mark sammen med profesjonell utøver, og enkle vedlikeholds-/oppryddingsoppgaver på boligene våre.

Boligene etableres og drives i nært samarbeid med helse- og sosialtjenesten i de ulike kommunene. Det er viktig med tanke på å etablere varige relasjoner til behandlere og til andre hjelpere i det offentlige tjenesteapparatet, siden våre tilbud og tiltak er supplementer til det offentlige og ikke erstattere. 

I tillegg har Aleris erfaring fra etablering av sikkerhetstiltak for mennesker som er under statlig finansiert prøveløslatelse.

Vi er alltid tilgjengelige for å diskutere ulike behov kommunene har behov for, selvfølgelig helt uten forpliktelser, og vi stiller gjerne opp i ulike fora for å presentere oss. Vår psykiater er også ofte med i disse settingene.

Referanser gis på forespørsel.

Kontaktpersoner er:

Jan Tore Rosland, Regiondirektør Sør
E-post: jan.tore.rosland@aleris.no
Mobil: 907 28 760

Gisle Lauritsen, Leder Psykisk Omsorg Sør
E-post: gisle.lauritsen@aleris.no
Mobil: 478 74 401

Til toppen av siden