Familiehjem - Region Sør

Familien og ungdommen som er plassert i våre familiehjem følges tett opp av fagkonsulent med tilrettelegging og veiledning.

Fagkonsulenten er også den som har kontakt med oppdragsgivere og samarbeidspartnere, og koordinerer arbeidet rundt ungdommen. Ved behandling av adferdsvansker, ( § 4-27-hjem ) kan det tilknyttes miljøterapeut(er) med kompetanse innen Traumebevisst Omsorg, Trygg Base og Circle of Security (COS).  Plasseringshjemmel er barnevernlovens § 4-4.6.ledd,. § 4-12, § 4-24 og § 4-26.

Kontakt oss om familiehjem:

Vestfold og Buskerud:

Rune Vegrim
Tlf.: 905 29 905
E-post:rune.vegrim@aleris.no 

Telemark: 

Lene Kaalsaas 
Tlf. 952 34 470 
E-post: lene.kaalsaas@aleris.no

Ønsker du mer informasjon?

Les mer om familiehjemsarbeidet i Aleris.

Regiondirektør Sør:
Jan Tore Rosland
Tlf: 907 28 760

 

 Vestfold og Buskerud

                                                                                     Rune Vegrim

                                                                                     Tlf.: 905 29 905

                                                                                      rune.vegrim@aleris.no

Til toppen av siden