Bofellesskap barn og unge - Sør

Bofellesskapene er godkjent av Bufetat, Region Sør eller Barne- og familieetaten i Oslo. Godkjennelsen gjelder for barn og unge plassert etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4 femte ledd, 4-6, 4-12,4-24, 4-25, 4-26.

BofellesskapBofellesskapene er i utgangspunktet organisert på lik måte.  Regionen har en sammensatt målgruppe, noe som gjør at de ulike bofellesskapene periodevis arbeider med forskjellig problematikk.  

Kontakt oss om bofellesskap

Regiondirektør 
Jan Tore Rosland
Tlf: 90 72 87 60
E-post: jan.tore.rosland@aleris.no

Ønsker du mer informasjon?

Til toppen av siden