Region Sør

Aleris Omsorg Norge Region Sør tilbyr familiehjem og bofellesskap for barn og ungdom. Regionkontoret ligger i Skien. Regionen dekker fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud.

Sør-Skien OsloRegionen har også to leiligheter for selvstendighetstrening som er godkjent for plasseringer etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4-12 og 4-26.

Regionen har en egen arbeids- og aktivitetsansvarlig som har som primæroppgave å sørge for at barn og unge i regionen har et godt dagtilbud og aktivitetstilbud. Dette gjøres i tett samarbeid med skoler, NAV og bedrifter.

Regionen har eget respiratorteam på tjenester vi leverer. Respiratorteamet består av sertifiserte personer som kan håndtere mekanisk ventilering med respirator for brukere som trenger dette for å puste.

Rettighetserklæring for barn og unge.pdf

Kontakt oss

Regiondirektør Sør
Jan Tore Rosland
Tlf: 907 28 760

E-post: jan.tore.rosland@aleris.no

 

Leder Psykisk omsorg
Gisle Lauritsen
Tlf: 478 74 401

E-post: gisle.lauritsen@aleris.no

 

Region Sør er Miljøfyrtårnsertifisert!


Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden