Hovedavdelingen

Hovedavdelingen er et jentebofellesskap. Bofellesskapet for jenter blir startet opp på bakgrunn av mange års erfaring og opparbeidet kompetanse ift. ungdom med atferdsvansker med tilleggsproblematikk innenfor psykiatri. Vi tenker da spesifikt på spekteret av personlighetsforstyrrelser som utvikles i ungdomsårene, på tilknytningsvansker, på vansker knyttet til opplevde traumer i barneårene, dissosierings- og selvskadingsproblematikk.  I ordinære bofellesskap der gutter og jenter med reguleringsvansker bor sammen er det utfordrende å kunne gi enkelte jenter den trygghet som trengs for å skape et godt behandlingsklima.

Til toppen av siden