Bolli I og II

Bolli I
 
Det ene bofellesskapet, Bolli I, har i flere år arbeidet med alvorlig atferdsproblematikk, rus- og utageringsproblematikk.

Bolli II
 
I Bolli II, som vi etablerte i 2010  har vi prioritert å ta i mot yngre ungdom, med ulik problematikk og plasseringsgrunnlag, som kan bli langtidsplassert. Dette for å kunne ha et bofellesskap med en relativt liten gjennomtrekk av beboere. Felles for plasseringene er reguleringsproblematikk som krever tett omsorg og oppfølging.

Til toppen av siden