Birkelandsveien

Avdelingen Birkelandsveien i Molde har i flere år arbeidet med eldre ungdom med psykiske vansker, relasjons- og tilknytningsvansker og ungdom som trenger å få prøve seg på hybel på veien frem mot utskriving fra institusjon. Vi tilbyr ettervernsoppfølging i etterkant av institusjonsplassering, og har en godkjent leilighet til dette formålet.Til toppen av siden