Årølia

Bofellesskapene i Årølia er nylig godkjent av Bufetat. Kompetansen som er bygget opp i Birkelandsveien overføres til dette huset, og vil ha samme omsorgs- og behandlingskultur.

Til toppen av siden