Region Nordvest

Region Nordvest dekker Nord-Vestlandet. Regionkontoret ligger i Molde. Region Nordvest består av fem bofellesskap med til sammen 16 godkjente plasser for ungdom mellom 13 og 18 år. Godkjenningen omfatter alle plasseringsparagrafer i barnevernloven. Vi har rammeavtale med Bufetat og Barne- og familieetaten.

To av bofellesskapene ligger i Eide kommune. Disse ligger i landlige omgivelser. Bofellesskapene ligger i nærheten av hverandre, men det er ikke kontakt mellom bofelleskapene. Tre bofellesskap ligger i Molde, relativt sentrumsnært. Administrasjonen ligger i Molde sentrum.

Som institusjon er vi opptatt av individuelt tilrettelagte tiltak for våre ungdommer, og det legges ikke opp til fellesaktiviteter med mindre det vurderes som uttalt gunstig for hver enkelt ungdom. Vi har erfaring med og kompetanse i arbeid med ungdom innen de fleste målgrupper eller problemområder. 

Region Nordvest har som grunnleggende mål å skape et trygt, støttende og forutsigbart miljø rundt ungdommene i den tiden de bor her.  Medleverturnus
tilrettelegger for nære relasjoner til voksne mennesker og gjør det mulig å se
den enkelte ungdoms behov og ressurser.

Vår målsetting er å hjelpe ungdommene til å finne frem til sine evner og anlegg og bruke disse positivt. Vi vil oppnå dette gjennom å tilby en trygg omsorgsbase med mye forutsigbarhet og voksne som kan regulere nærhet og distanse, og å gi ungdommene rommet de trenger for å utvikle seg.

Rettighetserklæring for barn og unge

Kontakt oss

Regiondirektør
Karianne Havnes
Tlf: 92 43 95 44
E-post: karianne.havnes@aleris.no

Region Nordvest er Miljøfyrtårnsertifisert!

Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden