Familiehjem - Region Nord

Regionen har etablert og driftet beredskaps- og familiehjem i alle de tre nordligste fylkene i mer enn ti år. Mange av hjemmene har valgt å bli hos oss gjennom mange år, og enkelte har så mye som ti års erfaring.

Familiehjemmene er organisert i små grupper slik at oppfølging, veiledning og beredskapsfunksjoner blir lett tilgjengelig. En fagkonsulent arbeider tett sammen med hvert familiehjem, og deltar også i samarbeidet med oppdragsgivere, de unge og deres familier. Fagkonsulentene er spesielt kvalifisert gjennom utdanning og årelang arbeidserfaring innen feltet, og har en høy grad av tilgjengelighet for aktørene.

Gjennom målrettet arbeid over år har vi sett familiehjems-plasseringene i regionen gi gode resultater med fornøyde oppdragsgivere, ungdommer og pårørende. Vi har sterkt fokus på den faglige kvaliteten, systematikk og dokumentasjon av hvordan vi løser oppdragene. Kontinuerlig opplæring er derfor viktig. Det gjennomføres basiskurs for alle nyansatte hvor det gis innføring i teorigrunnlag og metoder, og 8-10 ganger i året holdes det fagsamlinger.

Familiehjemmene tar imot barn og unge etter alle plasserings-paragrafene i Lov om barneverntjenester. Enkelte av våre hjem er vurdert til å være spesielt egnet til å ta imot barn og unge med alvorlige adferdsvansker (§ 4-27).

Kontakt oss om familiehjem

Fagkonsulent
Harald Kvam
Tlf. 900 66 344 
E-post: harald.kvam@aleris.no

Til toppen av siden