Barneverninstitusjoner - Region Nord

Innenfor regionen har vi to selvstendige institusjonsenheter - Aleris Ungplan Tromsø og Aleris Nymogården.

Bofellesskap

 

 

 

 

 

 


Aleris Ungplan Tromsø består av syv avdelinger som alle ligger en times kjøring fra Tromsø sentrum. Avdelingene tilbyr akuttplasser og plasser til barn og unge som er plassert på bakgrunn av rus og atferdsproblematikk. Avdelingene Hessfjord rød, Hessfjord blå / Hansnes, Lanes og Sommarøy tilbyr rusplasser, mens Movika, Fjordveien og Mjelde tilbyr plasser til barn og unge med atferdsproblematikk uten tyngre rusproblematikk,

Aleris Nymogården består av ni avdelinger som alle ligger i Målselv kommune. Avdelingene tilbyr akuttplasser og plasser til barn og unge som er plassert på bakgrunn av omsorgs- og atferdsproblematikk. Avdelingene Hovedhuset, Rødstua, Gammelstua, Bakkehaug og Fagelidal tilbyr plasser til barn og unge som er plassert på grunn av omsorgsproblematikk, mens avdelingene Frediksberg, Tillermo, Blåhuset og Skjeggesnes tilbyr plasser til barn og unge med atferdsproblematikk.

Aleris Omsorg Norge jobber etter en fasemodell som er retningsgivende for arbeidet med ungdommene. Ungdommene går imidlertid ikke gjennom identiske behandlingsforløp. På grunnlag av ulik alder og utfordringer, er vi opptatt av å møte ungdommene der de er og gir dem muligheter ut fra deres forutsetninger.  Høyt fokus på faglighet, individuell tilrettelegging og skreddersøm muliggjør dette. Målgruppedifferensiering i institusjonene er ingen motsetning til individuelle tilpasninger. Euro-ADAD kartlegging etter inntak  gjør det mulig å finne de beste innfallsvinklene for den enkelte, og tiltakskjeden muliggjør et helhetlig tilbud. Ved å spisse målgruppene på institusjonene har vi kunnet sette sammen et personale med særskilt kompetanse på brukergruppen. Også innenfor hver av institusjonene er sammensetningen av ungdommene svært viktig, og dette er med i vurderingen ved nye inntak.

Aleris Omsorg Norge Region Nord har som mål å bedre ungdommenes livssituasjon. Vi ønsker å bidra til at den enkelte får tilrettelagte tiltak slik at de kan oppnå vekst ut fra forutsetninger og ressurser. Dette gjøres gjennom å tilfredsstille behov for omsorg, bistå i deres søken etter sosial tilhørighet, sørge for opplæring og kompetanseheving - skolefaglig og sosialt, samt gi dem mestringsopplevelser i deres hverdag.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss

Regiondirektør
Håkon Melseth
Tlf: 90 08 02 95
E-post: hakon.melseth@aleris.no

Til toppen av siden