Region Nord

Aleris Omsorg Norge Region Nord har tiltak fordelt i Finnmark, Troms og Nordland. Regionkontoret ligger i Tromsø, og i tillegg har vi administrasjonskontor i Målselv og på Finnsnes. Regionen tilbyr ulike tjenester innenfor barnevern og psykisk omsorg.

Region Nord På barnevernområdet tilbyr vi beredskapshjem, familiehjem, og institusjonsplasser i bofelleskap og enetiltak.

På området psykisk omsorg har vi tiltak for både barn, unge og voksne - bofelleskap og enetiltak til mennesker som trenger et tilrettelagt bo- og omsorgstilbud - innenfor psykisk helse, rus, psykisk utviklingshemming, demens, samt til flyktninger. Rettighetserklæring for barn og unge

Kontakt oss

Regiondirektør
Håkon Melseth
Tlf: 90 08 02 95
E-post: hakon.melseth@aleris.no

Daglig leder
Tone Bergheim
Tlf: 481 32 753
E-post:tone.bergheim@aleris.no 

Jobbsøker?

Dersom du ønsker å søke stilling hos oss, send en kort søknad og CV til: ungplan.bardufoss@aleris.no


Region Nord er Miljøfyrtårnsertifisert!


Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden