Familiehjem - Region Midt-Norge

Ungdom som bor i våre familiehjem følges tett opp av fagkonsulent med tilrettelegging og veiledning.

Fagkonsulent har kontakt med oppdragsgivere og samarbeidspartnere og koordinerer arbeidet rundt ungdommen. Plasseringshjemmel er barnevernlovens § 4-4.5.ledd. § 4-12 og § 4-24. Ved behov tilknyttes det en miljøterapeut med kompetanse i foreldreveiledning.

Kontakt oss om familiehjem

Regiondirektør
Mona Andersen
Tlf: 91 69 46 14
E-post: mona.andersen@aleris.no

Til toppen av siden