Bofellesskap barn og unge - Region Midt-Norge

Bofellesskapene er godkjent av Bufetat, Region Midt-Norge. Godkjennelsen gjelder for barn og unge plassert etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4 femte ledd, 4-6, 4-12,4-24, 4-25, 4-26.

Bofellesskap

 

 

 

 

 

 

 

Vi deler målgruppen inn i tre hovedkategorier; ungdom med rusproblemer, ungdom med vold- og utageringsproblematikk og ungdom med ulike psykiske lidelser.

Kontakt oss:

Regiondirektør
Mona Andersen
Tlf: 91 69 46 14
E-post: mona.andersen@aleris.no

Ønsker du mer informasjon?

Til toppen av siden