Region Midt-Norge

Regionkontoret i Midt-Norge ligger i Trondheim, og tiltakene ligger i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.

MIdt-NorgeI region Midt-Norge tilbyr vi:

  • Bofellesskap
  • Familiehjem
  • Selvstendighetstrening og ettervern. 
  • Respiratorteam/sykepleietjenester

Vi tilbyr også å lage og drive bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger (EM).

Rettighetserklæring for barn og unge

Region Midt-Norge er Miljøfyrtårnsertifisert!

  •                                                                                                          

Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden