Region Indre Østland

Lene Lind

Epost: lene.lind@aleris.no 

Tlf: +47 976 56 318


Kontorleder: Anne Svenneby

Epost: anne.svenneby@aleris.no

Tlf: 92 42 02 07

Region Indre Østland er Miljøfyrtårnsertifisert!


Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden