Tilsyn

Vi utfører tilsyn under samvær, i hjemmet og i fosterhjem.

Tilsyn i familiehjem/fosterhjem

Tilsyn utføres av tilsynsførere, som har erfaring fra arbeid med barn og unge. Tilsynsfører skal gi en begrunnet vurdering hvorvidt barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Tilsynsbesøk planlegges på forhånd og legges til rette ut fra barnets alder og modenhet. Vanligvis gjennomføres det fire tilsyn i året. Tilsynsfører informerer barnet om sin funksjon og oppgaver, og at det blir skrevet rapport. Rapport sendes barneverntjenesten etter hvert besøk. Ved behov kan vi bestille tolk.

Tilsyn i hjemmet

Tilsynet utføres av fagpersoner. Vi legger vekt på å være tydelige på vår rolle og å gi barn og foreldre en opplevelse av trygghet. Rapporteringsfrekvens avtales i samråd med oppdragsgiver. Tilsynsfører kan ha en observerende eller veiledende rolle. Tilsyn i hjemmet tilbys på dag- og kveldstid, også i helger. Ved behov kan vi bestille tolk.

Tilsyn ved samvær

Tilsynet foregår i egnede lokaler som er utstyrt med leker og spill for ulike aldersgrupper. Tilsynet utføres av en fagperson i henhold til bestilling fra oppdragsgiver. Tilsynsfører kan etter mandat ha enten en observerende eller en veiledende rolle. Det skrives rapport etter hvert samvær. Veiledning av foreldre kan også tilbys i for/etterkant av samvær.

Tilsyn under samvær tilbys både på dag og kveldstid, også i helger. Ved behov kan vi bestille tolk.

Til toppen av siden