Psykisk omsorg

Aleris har et landsdekkende tilbud med tilrettelagte bo- og omsorgstjenester for personer med komplekse bistandsbehov. Våre tjenestetilbud utgjør viktige supplement til offentlige tjenester, og tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov.

Målgrupper

Våre målgrupper er personer med komplekse og sammensatte behov som følge av følgende problematikk:

  • demenslidelser
  • alvorlige og langvarige psykiske lidelser
  • psykisk utviklingshemning
  • rusmiddelmisbruk
  • adferdsavvik

Hva tilbyr vi?

For henvendelser om inntak og andre spørsmål:

Halvor Onarheim
Leder psykisk omsorg
922 95 094

Til toppen av siden