Ettervern

Vi tilbyr oppfølging og selvstendighetstrening for ungdom som etableres i egen hybel eller leilighet. Vi hjelper ungdommen med egen utvikling gjennom systematisk veiledning og praktisk oppfølging.

Vi har lang erfaring med å gi ungdom praktiske råd i hverdagen, hjelp med økonomistyring, hjelp til å finne og opprettholde dagtilbud, og veilede om kosthold, ivaretagelse av egen helse, hygiene og utvikling av sosial kompetanse.

Arbeidet baserer seg på individuell tilrettelegging tilpasset ungdommens ønsker, behov og forutsetninger, i samarbeid med barneverntjenesten og eventuelle foresatte.

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Vi har som mål at:

  • ungdommen utvikler sin kompetanse og får styrket selvbilde og selvfølelse
  • ungdommen blir i stand til å mestre det å bo alene
  • ungdommen og ungdommens familie blir bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer
Til toppen av siden