Endringsarbeid i hjemmet

Aleris Barnevern (Ungplan & BOI) har fleksible tiltak for målrettet og metodisk arbeid med barn og ungdom som bor hjemme, samt deres familier.

Tiltakene er basert på frivillighet og er hjemlet i barnevernlovens § 4-4 2. ledd og kan supplere kommunens egne tiltak.

Arbeidet er hjemmebasert, det er fleksibelt og tidsavgrenset, og er rettet mot barn og ungdom som har problemer knyttet til utagering, rus og kriminalitet. Noen ganger kan tiltakene kombineres med overnatting over kortere tid. Tiltakene vil være individuelle prosjekter rundt hver enkelt og tilpasset deres behov, interesser og forutsetninger. Arbeidet skjer ut fra en plan som vi utarbeider i samarbeid med den unge, og i tett dialog med barneverntjenesten.

Til toppen av siden