Bofellesskap barn og unge - Region Øst

Region Øst har bofellesskap som ligger i Oslo, Bærum, Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark.

Våre bofellesskap har rammeavtale med Oslo kommune og Bufdir og er godkjent for å ta i mot barn og unge i alderen 8-18 år, med hjemmel i Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd, 4-6, 1. og 2. ledd, og 4-12. 

I bofellesskapene jobber personalet i medleverturnus. Enkelte bofellesskap har i tillegg våken nattevakt. Vi anser at stabile og forutsigbare fagpersoner er en viktig faktor for å lykkes i miljøterapeutisk arbeid. Miljøpersonalet i våre bofellesskap har solid fagkunnskap og bred barnevernsfaglig erfaring. De er godt kvalifisert for å tilrettelegge hverdagen i tråd med det enkelte barns individuelle behov. Det tilstrebes å opprettholde et miljø som er preget av forutsigbarhet, vennlighet, tillit, og trygghet. 

Vi har god kompetanse på å hjelpe barn og unge som opplever vansker knyttet til:

 • Omsorgssvikt
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Psykisk helse
 • Atferdsforstyrrelser 

Vi tilrettelegger og skreddersyr tilbud som ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling. 

Noen viktige elementer i våre bofellesskap:

 • Trygghet og stabilitet
 • Struktur og forutsigbarhet
 • Gode rutiner og oppfølging
 • Motivasjon og deltagelse
 • Skole, arbeid, annet dagtilbud
 • Sosiale nettverk og fritidsaktiviteter
 • Helseoppfølging - somatisk og psykisk
 • Tett kontakt med samarbeidspartnere

Spiseforstyrrelser

Aleris Barnevern og Villa SULT/Institutt for spiseforstyrrelser har inngått et langsiktig samarbeid for å bedre tilbudet til barn og unge i barnevernet med spiseforstyrrelser og liknende problematikk. To barnevernsinstitusjoner i Aleris får spisskompetanse i dette. Det er Voksenlia i Oslo og Grimsrud i Østfold.

Kontakt oss

Regiondirektør: 
Svein Rosland
Tlf: 906 60 120
E-post: svein.arne.rosland@aleris.no

Til toppen av siden