Avlastning/besøkshjem

Barn og ungdom kan av ulike årsaker ha behov for besøkshjem, i helger, ukedager og ferier. Det gjelder både barn som bor hjemme, i fosterhjem eller på institusjon.

Våre målsettinger for fritids-, aktivitets- og avlastningstiltak for barn og unge er å:

  • sikre tilrettelagte aktiviteter som fremmer opplevelse av mestring og selvfølelse
  • bidra til å øke ungdommens positive kontakt med jevnaldrende, og øke deltakelsen i positive aktiviteter
  • gi gode og trygge tilbud om avlastning der deltakerne opplever meningsfulle og motiverende aktiviteter

Vårt fritids- og aktivitetstilbud

Aleris Barnevern (Ungplan & BOI) tilbyr et tredelt fritids- og aktivitetstilbud;

  • Musikkaktiviteter
  • Friluftsaktiviteter 
  • Besøkshjem
Til toppen av siden