Rygg- og nakkekirurgi - Oslo (Colosseum-Nobel)

Aleris Colosseum-Nobel tilbyr tverrfaglig utredning og behandling av nakke- og rygglidelser. Her jobber spesialister med lang erfaring innen avansert rygg- og nakkebehandling, som også deltar aktivt med forskning innen fagfeltet.

Alle pasienter vurderes av nevrolog/nevrokirurg/ortoped som sikrer operasjonsindikasjon, og alle relevante forhold gjennomgås samt hva som kan forventes av et eventuelt inngrep. Pasienter som vurderes til ikke å være aktuelle for operasjon får råd og veiledning med tilbakemelding til henviser om hva slags tiltak som kan være hensiktsmessige for pasienten. Kirurgene har et utstrakt samarbeid med ulike ikke- kirurgiske behandlingsmiljø, og det er ukentlige tverrfaglige møter for å ivareta en best mulig behandling av den enkelte pasient.

Ventetiden for poliklinisk undersøkelse er ca. 2 uker, og dersom det er aktuelt vil pasienten bli satt opp til operativ behandling innen ytterligere 1-2 uker. Dette gir en total behandlingstid for den enkelte pasient på totalt 2-4 uker.

Ryggoperasjon

Smerter i ryggen er svært vanlig. Man regner med at 60-80 % av befolkningen får ryggsmerter en eller flere ganger i livet. Smerter i ryggen er vanligvis ikke forårsaket av trykk mot en nerverot, men utstrålende smerte fra ryggen til benet kan være betinget i trykk mot en nerve. Sistnevnte er vanligvis forårsaket av en prolaps eller forkalkninger som medfører at nerverotkanalen blir for trang, slik at nerveroten kommer i klem. Trykket mot nerveroten, sammen med betennelsesreaksjon, forårsaker smertetilstanden.

Smerten stråler fra ryggen ned i hofte, lår, legg og fot. Sammen med smerten kan man også erfare nummenhetsfølelse i huden, prikkinger og kraftsvikt i kne eller ankel. I de tilfeller der det er aktuelt med operasjon benyttes en mikrokirurgisk teknikk der man opererer gjennom et par cm langt hudsnitt på ryggen. Operasjonen består i å fjerne prolapsen og eventuelle forkalkninger. Inngrepet gjøres i narkose og utføres av nevrokirurger og ortopeder. Operasjonstiden er vanligvis 45 minutter, du kan stå opp allerede operasjonsdagen og reise hjem samme dag, etter inngrepet. I tillegg til informasjon i forbindelse med konsultasjonen, får alle pasienter som skal opereres tilsendt et fyldig informasjonsskriv. Instrukser om oppfølging, kontroller og aktivitetsnivå vil bli gitt av lege ved utreise.

Nakkeoperasjon

Det er mange som i perioder kan være plaget med nakkesmerter, men noen opplever samtidig smerter som stråler nedover i en eller begge armene. Sistnevnte kan være betinget i trykk mot en nerve forårsaket av en nakkeprolaps eller forkalkninger. Smerteintensiteten kan variere alt etter hvilken stilling man holder hodet i. Noen vil også merke nedsatt hudfølelse og redusert kraft i armen (såkalte nevrologiske utfall). Hvilke bevegelser som svekkes, og hvilke områder av armen som får nedsatt følelse, avhenger av hvilken nerverot som blir påvirket. Både nakkeprolaps og forkalkninger kan en sjelden gang også påvirke ryggmargen, noe som kan gi gangvansker, nummenhet og prikkinger i armer og ben.

I de tilfeller der det er aktuelt med operasjon, benyttes en mikrokirurgisk teknikk der man går inn igjennom et hudsnitt forfra på halsen. Operasjonen består i å fjerne mellomvirvelskiven med prolaps evt. forkalkninger. Nerveroten har da ikke lengre trykk mot seg. Det blir så utført en avstiving av den delen av nakken der prolapsen evt. forkalkningen var lokalisert. Avstivningen gjøres med en burteknikk der mellomvirvelskiven erstattes med et syntetisk ”bur”. Med tiden vokser ben gjennom buret og gir en biologisk avstiving.

Inngrepet utføres i narkose av nevrokirurger. Operasjonstiden er vanligvis ca. 1 time. Du kan stå opp allerede operasjonsdagen, bevege nakken fritt og kan reise hjem samme dag etter en observasjonsperiode på vår oppvåkningsavdeling.

I tillegg til informasjon i forbindelse med konsultasjonen, får alle pasienter som skal opereres tilsendt et fyldig informasjonsskriv om inngrepet.

Instrukser om oppfølging, kontroller og aktivitetsnivå vil bli gitt av lege ved utreise.

Aleris Colosseum-Nobel samarbeider med alle de største forsikringsselskapene.

Behandlinger

Til toppen av siden